Regulamin

 

Regulamin sklepu sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy

§ 1

sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Sebastian Czarnecki. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy

§ 2

1. sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać fotografie, plakaty i pocztówki.

2. Autorem wszystkich prezentowanych fotografii jest Sebastian Czarnecki. Powielanie, kopiowanie, publikowanie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać co najmniej 1 szt. produktu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji  i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia na terenie Warszawy może być dokonany osobiście po wcześniejszym kontakcie bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 6. Dane chronione (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) i wszystkie inne dane, które mógłby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowano konsumenta bez większego trudu są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sebastianczarnecki.pl/sklepinternetowy zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 3. W celu zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania sprawy można kierować pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.
 2. Koszty przesyłki zwrotnej towaru niezgodnego z zamówieniem pokrywa sklep
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. 
 4. Klient ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny. W takim przypadku, on pokrywa koszty wysyłki.

§ 7

1. Fotografie z wystaw mogą mieć oznaki ich wieszania, transportowania oraz magazynowania. 

2. Czas oczekiwania na wysłanie zamówienia wynosi od 2 do 3 tyg,

3. Każda fotografia jest produkowana tylko w jednym egzemplarzu. Po druku jej forma elektroniczna zostaje usunięta.